2016 Donations - Not Final Yet
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Donor
Nama Srinivas
POP
Madhu Reddy
Steve
Dr. Prasad Srinivasan
Pennies Drive ( Vaishnavi) Magnet School
Dharma 
Raju
Lata 
OM Foundation
Bhargav 
Mark Papa
Debanjan
Venkata 
Kiran
Phani
Anju 
Prakash
Prasad 
CYMA
Prasad 
Gwendoline
Prem
Vinil
Sridhar
Srikrishna 
Munesh 
Ram
Ram
Sudha
Tanuja
 Rajeev
 Alan 
 Advaith and Amritha 
 Sruti 
Nagaraju
Prem
Art Be A Cause
Mohan
Phani
Srinivas
Srinivas
 Agam 
Pennies Drive (Neha) - Glastonbury School
Mohan
Northeast
Aditya
Santhosh
Anuam
Manish 
Madhavi
Madhavi
 Pavan 
 Vidya 
Sudheer 
Utsav Indian Cuisine
Om Foods
Sundar
Munesh
 Niraj 
 Kellie 
 Rajat 
 Rajat 
 Balaji 
Murthy
Murthy
Murthy
Srinivas
Srinivas
Kamal 
Ramesh 
India Bazaar
 Ashish 
Hari 
Nagalaxmi 
Manish 
Sudhakar 
Swapna 
Middletown Kumon
Others
Ramesh 
Krishna 
 Donna
 Mike
 Chris
Santhosh
Saraswati
Lisa 
Dr. Narla
Yadagiri 
Sudeep 
Kumar.
Kumar
Madhavi
Madhavi.V
Balamurugan
 Kristen 
 Vineela 
 ABC
 Sarita 
 Youssef 
Srinivas J
Srinivas J
Dr. Kambhampati
JayaPriya
Santhosh K
Naina.V
Murali 
Nanda 
Sunil 
Lakshmi
 Ravali 
Madhumati
Mohan
Hanumantha
John
Carol 
Dr. Anil & Rama 
Prasad Avula
Kameswari
Sharada  Chenassi 
Sharada Sai
Sharada Suresh 
Venkat / Manjari 
Raffle
Liza
Kishore 
Babitha 
Srinivas 
Lindsey 
Raj
Mahesh
Kishore
Shiva
Satish 
Ramaiah 
Swati 
Chekri.
Anusha 
Phazani
 Jayne 
 Anushka 
 Anahita 
 Mrinal 
 Stephen 
 Carol 
 Richa 
 Pradeep 
 David 
 Manisha
Eranti
Eranti 
Krishna
Viswanadham 
Vivek 
Karthik
Shahina 
Ariel 
Gopal Udaan Dance
Art Be A Cause
Priya
Tulasi 
Maria 
Ram
Bhavani 
 Brian
 Babu
 Kenneth 
Bhavani 
Bhavani 
Jerry 
Jerry 
Jerry
Kiran
Amount
$2,000.00
$1,897.00
$1,600.00
$1,100.00
$1,095.00
$1,300.00
$730.00
$730.00
$501.00
$501.00
$500.00
$500.00
$475.00
$475.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$365.00
$300.00
$300.00
$280.00
$265.00
$250.00
$250.00
$250.00
$250.00
$201.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$125.00
$125.00
$125.00
$125.00
$125.00
$116.00
$110.00
$108.00
$108.00
$102.00
$101.00
$101.00
$101.00
$101.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$80.00
$80.00
$75.00
$75
$65.00
$60.00
$51.00
$51.00
$51.00
$51.00
$51.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
50
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$30.00
$27.00
25
25
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$19.00
$15.00
$15.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.002016 Donations - To be reconciled

2015 - Pro Bono Performers 

We would like to thank

1. SAPNA KRISHNAN and Lasya School of Dance, Shrewsbury, MA 01545

2. Kashyap Boddapati (Singer) - Zee TV Sa Re Ga Ma contestant


for performing at our 2015 annual charity event. Thank You and deepest gratitude ! ! !

2016 - Pro Bono Performers 

We would like to thank 

1. LayaVinyasa school of dance and music, Glastonbury, CT

2. UDAAN school of performing arts

​3. http://www.ctrhythms.com/ (Sampath, Vidhya, Bharath)

for performing at our 2016 annual charity event. Thank You and deepest gratitude !​ ! Its amazing to see that not only you performed for free but also donated to Power Of Peace. Words cant express our gratitude !


 

Super Platinum Sponsors ($2501 or more/year)


 1. Madhu Reddy (2013, 2015)

 


 Platinum Sponsors ($1001 or more/year)


 1. Resonantacademy.com (2014, 2015)
 Gold Sponsors ($501 or more / year)


 1. Sai Temple (2014, 2015)

 2. Vinod Bandi (2015)

 3. Prasad Gunda (2015)

 4. Murthy (2015)

 5. Prem (2015)


                                               All 2015  Donors


 1.   Madhu Reddy                        $   2,501.00
 2.  ResonantAcademy                 $   1,365.00
 3.  Dr Lata                      $  1,000.00
 4.  Vinod                            $     740.00
 5.  Prasad                        $     720.00
 6.  Murthy                   $     501.00
 7.  Sri Shiridi Sai Temple             $     501.00
 8.  Prem                                       $     500.00
 9.  Raju                      $     375.00
 10. Vidya                     $   365
 11.  Bhargav                   $     365.00
 12.  Srinivas                   $     365.00
 13.  Rammohan                 $     365.00
 14.  Dharma                    $     365.00
 15.  Prasad                         $     365.00
 16.  Vinil                 $     365.00
 17.  Srikrishna                 $     365.00
 18.  Bala                   $     365.00
 19.  Others                                     $     305.00
 20.  Mohan                      $     235.00
 21.  Milan                              $     230.00
 22.  Kiran                              $     225.00
 23.  Neha Sunday School               $     225.00
 24.  Lasya School of Dance            $     201.00
 25.  Manish $     200.00
 26.  Rajeev $     200.00
 27.  Sunil + Shikha                          $     200.00
 28.  Mohan /Jill ST. /Archana/Ashley  $     170.00
 29. Sivaranjini               $    150.00
 30.  Sudheer $     150.00
 31.  Vani $     150.00
 32.  B K Swamy                               $     150.00
 33.  Suriya and Asha        $     150.00
 34.  TACT                                          $     150.00
 35.  Subramanyam, Krishna, Anil    $     120.00
 36.  Manian                                      $     120.00
 37.  Raffle                                        $     120.00
 38.  Michelle $    108.00
 39.  Pavan                            $   108.00
 40.  India Bazar                               $     108.00
 41.  Priya $     108.00
 42.  Dr. Anil & Rama                        $     108.00
 43.  Sirisha $     108.00
 44.  Narendar $     108.00
 45.  Shanmugam $    100.00
 46.  Senthil  $    100.00
 47.  Matt $     100.00
 48.  Krishna $     100.00
 49.  Vinod                                        $     100.00
 50.  Prakash $     100.00
 51.  Chittaranjan & Uma $     100.00
 52.  Sunitha                                      $     100.00
 53.  Aravind $     100.00
 54.  Mohan                         $     100.00
 55.  Mohan                         $     100.00
 56.  Ramesh $     100.00
 57.  Dr. Kambhampati                       $       78.00
 58.  Kamal $       75.00
 59.  Santhosh $       75.00
 60.  Santhosh                          $       75.00
 61.  Kamal $       75.00
 62.  Others                                         $       70.00
 63.  Mata ki Chowki                            $       65.00
 64.  Mohan $       65.00
 65.  Priya & Venkat                            $       60.00
 66.  Dance with Mahi                         $       60.00
 67.  Ramesh                                       $       60.00
 68.  Shashidhar $       51.00
 69.   Satish                                          $       51.00
 70.   Geetha $    50.00
 71.   Alan $    50.00
 72.   Robin $    50.00
 73.   Ashish $    50.00
 74.   Manish $    50.00
 75.   Alok $    50.00
 76.   Dave $    50.00
 77.   Manoj $    50.00
 78.   Rob $    50.00
 79.   Francisco                                            $    50.00
 80.   Subba                                                  $    50.00
 81.   Sunil $    50.00
 82.   Prema $       50.00
 83.   Erin $       50.00
 84.   Carol $       50.00
 85.   Prasad $       50.00
 86.   SenthilKumar   $       50.00
 87.   Prem  $       50.00
 88.   Pazhani $       50.00
 89.   Suguna & Mohan $       50.00
 90.   Nandu  $       50.00
 91.   Raghavendra $       50.00
 92.   Micheal $       50.00
 93.   Srinivas $       50.00
 94.   Vaibhav $       50.00
 95.   Viswanadham  $       50.00
 96.   CT Integrated Naturopathics  $       50.00
 97.   Vikram $       50.00
 98.   Chris $       40.00
 99.   Kiran   $       40.00
 100.   Berieni  $       30.00
 101.   Tanuja   $       25.00
 102.   Rammohan $       25.00
 103.   Dolatrai  $       25.00
 104.   Narendra K  $       25.00
 105.   Promila $       20.00
 106.   Pat $    20.00
 107.   Mike $    20.00
 108.   Pradeep $   20.00
 109.   Mike    $    20.00
 110.   Alex $    20.00
 111.   Bob   $    10.00​